DIN AUDIOFILE EKSPERT

Hva ser du etter?

Søk etter det du trenger her
Forside /  Innbytte
Artikkel

Innbytte

Vi forstår at en investering i et lydsystem ofte kan være en betydelig kostnad. Vi vurderer derfor gjerne innbytte av dine nåværende HiFi-produkter. Ved en enighet vil Mala Audio Analogsenteret AS overta ansvaret for disse produktene.

For å kunne vurdere produkter for innbytte er det viktig at disse beskrives så nøyaktig som mulig og helst med gode bilder.

Vi tar normalt ikke innbytte ved følgende tilfeller:

  • Kjøp av brukte produkter/ tidligere innbytteprodukter.
  • Kjøp av kampanjeprodukter med rabatt

Punkter som inngår i en vurdering i forkant av tilbud på innbytte:

  • Tilstand
  • Alder
  • Potensial for videresalg, inkl. estimert liggetid på lager før salg.
  • Produktet du ønsker å kjøpe.

Noen viktige presiseringer rundt innbytte:

  • Innbytte vil trolig gi deg mindre for produktet enn markedsverdi, men du får en rask omsetning og ansvaret for produktet går over på oss.
  • Et tilbud på innbytte er gyldig med forbehold om at innbytteproduktet er i beskrevet tilstand. Dersom produktet ved fysisk inspeksjon viser seg å være i dårligere tilstand enn forespeilet, forbeholder vi oss retten til å revidere eller kansellere tilbudet.
  • Et tilbud på innbytte har begrenset gyldighet i tid da ytterligere bruk, samt markedsendringer kan redusere produktets verdi.

 

Artikkel

Innbytte

  • Vi forstår at en investering i et lydsystem ofte kan være en betydelig kostnad. Vi vurderer derfor gjerne innbytte av dine nåværende HiFi-produkter. Ved en enighet vil Mala Audio Analogsenteret AS overta ansvaret for disse produktene.
Nyhetsartikler liste
Avdeling Arendal
› Les videre
Avdeling Asker
› Les videre
Artikler På vår artikkelside finner du produktartikler, veiledninger, messerapporter mv. Vi vil jevnlig publisere artikler som vi håper vil gi større innsikt.
› Les videre
Nyheter Hold deg oppdater på spennende nyheter fra våre avdelinger, leverandører og samarbeidspartnere.
› Les videre
Innbytte Vi forstår at en investering i et lydsystem ofte kan være en betydelig kostnad. Vi vurderer derfor gjerne innbytte av dine nåværende HiFi-produkter. Ved en enighet vil Mala Audio Analogsenteret AS overta ansvaret for disse produktene.
› Les videre
Butikkene Mala Audio Analogsenteret består av 2 avdelinger hvor vi presenterer kvalitetsprodukter i bredt sortiment og flere prisklasser. Våre ansatte er selv entusiaster som ønsker å veilede deg til best mulig resultat.
› Les videre

Top